Somatic Experiencing® – somatické prožívání (prevence, práce s traumatem a jeho léčení podle P. Levina)

Somatic Experiencing® (somatické prožívání) je koncept, jehož zakladatelem je Dr. Peter A. Levine. V zahraničí je považován za jeden z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu. Jedná se o velmi jemnou a specifickou práci s nervovým systémem, která přes uvědomování si vlastního těla nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu a umožňuje praktikovi provést klienta náročnými stavy a situacemi. Somatic Experiencing® vychází z toho, že naše tělo i nervový systém mají obrovskou schopnost samoléčení a pokud k tomu dostanou správné impulzy a podmínky, tak jsou schopny napravit nedokončené obranné reakce a energii traumatu ze systému postupně zcela uvolnit, aniž by klient musel procházet retraumatizací a vysilujícími katarzními procesy. Somatic Experiencing® postupně obnovuje zdravou seberegulaci nervového systému a navrací traumatizovaným  pocit bezpečí, uvolnění, celistvosti, radosti a smyslu života, o něž následkem traumatu přišli.

Somatic Experiencing® není psychoterapeutickou metodou v klasickém slova smyslu, přesto ho ve světě používají psychologové, psychoterapeuti, lékaři, fyzioterapeuti a další bodyterapeuti, porodní asistentky, duly a další pomáhající profese. Somatic Experiencing® pracuje jak s dospělými, tak s dětmi.

Kdy je Somatic Experiencing® vhodné (indikace):

 • při práci se šoky a traumaty způsobenými přírodními katastrofami (záplavy, laviny, požáry, zemětřesení, …), násilnými činy, válečnými konflikty, těžkými autonehodami a dalšími život ohrožujícími situacemi
 • posttraumatickém stresu a posttraumatické stresové poruše
 • depresích, úzkostných stavech, panických atakách
 • závislostech všeho druhu
 • syndromu vyhoření, chronické únavě a nespavosti
 • nadměrném stresu (když se chcete naučit lépe zacházet se stresem a zvládat ho)
 • hyperaktivitě, ADHD, OCD, Tourettově syndromu
 • všech poúrazových a pooperační traumatech
 • poporodních traumatech, po potratech, při neplodnosti, u traumat souvisejících s umělým oplodněním
 • chronických bolestech a onemocněních psychosomatického původu (migrény, astma, fibromyalgie, …)
 • jako příprava klienta na lékařské zákroky (vč. zákroků v narkóze) s možností instruování členů rodiny, případně doprovázení klienta do nemocnice (eliminuje se tím na minimum možnost vzniku medicínského traumatu)

Co vás čeká

Celé sezení trvá cca. 75 min. Neexistuje něco jako popis standardního sezení Somatic Experiencing®, ale obvykle probíhá formou „pohovoru“, praktik podle aktuálního stavu a potřeb klienta volí příslušné techniky a pracuje se vždy tempem klientova nervového systému a těla.

Sezení obvykle probíhá vsedě na židli, podle aktuální potřeby se zařazují také techniky vleže na masérském lehátku apod.

Cena

1650 Kč (1,15h)

V případě zájmu mne kontaktujte, pošlete mi e-mail na info@monikanyklickova.cz nebo volejte na +420 776 729 272.